Hakkında

Pazarlama ve İş Geliştirme alanlarında 20 yıllık bir deneyime sahip olan Melda Göknel sıradanlaşmış ürün ve hizmetlerin canlandırılması, satışı arttırıcı kampanyalar ve marka/kurumsal iletişim yapılandırılması konusunda uzmanlaşmıştır.

ODTÜ Mimarlik Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, Academy of University San Francisco Digital Sanatlar – Arayüz Tasarımı ve Film ve TV için özel efektler eğitimi almıştır.

1995 yılından bu yana her yurtiçi hem de yurtdışında çeşitli akademik kurumlarda ve organizasyonlarda; sosyal medya, yaratıcı çözüm üretme teknikleri ve marka iletişimi konusunda Nike, ING Bank, Turkcell, İşGYO, DASK, Arçelik, Siemens, CHP gibi kurumlara eğitim ve seminerler veren Göknel, halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Endüstriel Tasarım ve Özyeğin Üniversitesi’nde Kullanıcı Odaklı Tasarım Eğitimi vermektedir.

1997 yılından bu yana, Link Multimedia, Digiturk, Turkcell, Iddia, Bilkent Holding, Anyscreen Productions, Pronet ve Lotis Group gibi çeşitli kurumlarda pazarlama, iş geliştirme, içerik ve marka konusunda yönetici olarak çalışmış, proje yönetimi yapmıştır.

Design Thinking

Tasarımcı gibi bakabilmek kurumların özellikle kriz dönemlerinde, bütün seviyedeki çalışanlarında aradıkları bir özellik. Gündemi yoğun organizasyonlar günlük süreçlerin, işlerin ve krizlerin içinde kaybolup hizmet ettikleri pazara bakmayı unutabiliyorlar.

Günümüzde öyle bir değişim var ki; müşteriler ürün/hizmetin peşinde koşmuyor, tam tersi müşteriler kurumlardan bunu bekliyorlar ve bunu başarabilen kurumlar da hayatta kalmakla da yetinmiyor yükselip müthiş değerli bir hale geliyorlar.

Bu bir zihniyet değişimi. Bu yüzden önce tasarımcı gibi düşünebilmek gerekiyor. Design Thinking – Tasarım Düşüncesi- eğitimi bir ihtiyacı ürün fikrine, bir fikri projeye, projeyi ise ürüne dönüştürmek için gerekli zihniyet, yetkinlik ve araçları öğreten bir eğitimdir.

Temel Kazanımlar

 • İnsan/müşteri odaklı düşünebilme
 • İhtiyacı analiz edebilme
 • Kaynak ve koşullar çerçevesinde çözüm üretebilme
 • Yaratıcı düşünebilme
 • Yenilikçi bakış açısı edinme
 • Takım çalışması ile proje yönetimi
 • Hesaplı risk alabilme
 • Sürdürülebilir iş fikri oluşturma becerileri

Eğitim İçeriği

1. Bir ürün tasarlamanın adımları (Design Thinking, Endüstri ürünleri tasarımı disiplinin ürün geliştirme adımlarını esas alan bir yapıdır. Mekan, hizmet, ürün, süreç, yazılım, sistem tasarlamanıza yardımcı olur. Kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir bir iş modelini temel proje kabul prensibi olan RWW – real, win, worth it- ile destekler)

2. Müşteriyi/kullanıcıyı anlama. Empati

3. Ürün tasarımındaki en önemli unsur olan ve başarı kriterinin en belirleyici adımı olan Değer Önerisi oluşturabilme.

4. Problemi tanımlayabilme (ki çok önemli bir adımdır. Doğru tanımlanmamış problem üzerine yapılan kaynak yatırımları ile dev kurumlar batmıştır, örnek Kodak)

5. Yaratıcı çözüm üretme, fikir geliştirme, bakış açısını açma ve sentez yeteneği

6. Risk Alabilmek için fikri modellemek

7. Takım çalışması ve iş bölümü

8. Müşteriyi doğru dinleyebilmek, ürünü satmaktan önce, müşterinin söylediklerini dinleyip arzuladığı ürünü tasarlamak.

9. Hataları bir öğrenme deneyimi olarak almak, ürünü yeniden ve doğru tasarlamak

10. Sürdürülebilir kaynak, içerik, yatırım, malzeme ile doğru iş modelini oluşturmak projeleri verimli bir şekilde tasarlamak.

Süre: Genel müfredat için 16 saat (8 saat x 2 Gün) İleri Müfredat için 24 saat (8 saat x 3 gün)

Eğitim Metodu: Teoriler ile Zihniyet – Mind Set, Yetkinlik Uygulamaları ile Yetkinlik ve Beceriler – Skill Set ve sonra proje atölyesi ile bu düşünceyi hayata geçirmek için araçlar öğretilmektedir. – Tool set.

Katılımcı Sayısı: en az 8 en fazla 16 katılımcı

Storytelling

Öyküler üç yaş itibarı ile çevremizdeki hayatı anlama ve bilgiyi hafızamızda tutma biçimimizdir. İnsanlık son 100 yıla kadar bilgi aktarımını hikayeler ile yapmıştır. Okulların öğretim sistemi, sunumlar, veriler, dosyalar, tablolar aktarılmak isteneni karşı tarafa aktarmaz, çünkü beynin doğal bilgi sistemine uymaz.
Beyin, veriyi anlamlandırmadığı sürece bunu bilgiye çeviremez. İkna olmak için de bilgelenmeli ve duygularımızın devreye girmesi gerekir. Bundadır ki öyküleştirerek anlatan kişiler, sadece çevrelerinde popular olmazlar, bu kişilerden etkin liderler, fikir önderleri ve başarılı iş adamları çıkar.

Storytelling, öyküleştirme eğitimi tam olarak bunu öğretir.

Temel Kazanımlar

 • Doğru ifade
 • Karmaşık konuları basitleştirebilme
 • Etkili konuşma
 • Liderlik için amacı olan hikaye anlatma
 • İkna
 • Kendi hikayemizi bulmak
 • İnsanları dahil edebilmek

Eğitim İçeriği

1. Doğru İfade: Doğru telafuz, doğru kelime kullanımı, analoji, metafor, kısa öz cümleler, renkli ve zengin anlatım. Kelimerle iletişim kurduğumuza göre bunları ustaca kullanma becerisine de sahip olmalıyız. Kurumu temsil eden bireylerden kurumun ilanlarına bu çok önem taşıyan konuya bütün eğitim boyunca değinildiği gibi örneklemeler ve egzersizler ile kişinin kendi ifadesinin ve ifadesindeki eksiklerin farkına varması sağlanır.

2. Harekete Geçirme: Kurumlarda bilgilendirme toplantıları dışında asıl istenen ikna yeteneği ile verimli operasyon ve yeni proje fikirlerinin hayata geçmesidir. Ekiplerin sadece ikna olması yetmez, harekete de geçmesi istenir. Liderlik vasıflarının en önemlisi budur. Eğitimde ikna’nın anatomisi anlatılır ve bununla ilgili egzersizler yapılır.

3. Kurumsal İletişim Becerileri: Geri bildirim alıp verebilme, toplantılarda ya da sunumlarda kısa, net, doğru ifade, karmaşık bir konuyu açık ve sade aktarma becerileri kurumlara zaman kazandırıp, ekip çalışmasını güçlendirecek unsurlardır. Etkin ifade eğitimi çeşitli metot ve egzersizler ile bunu sağlar.

Süre: Genel müfredat 16 saat (8 saat x 2 Gün)

Eğitim Metodu: Teorik bilgi ve kısa egzersiz ve pratiklerden oluşur.

Katılımcı Sayısı: 8 – 12

Eğitim Konuları

Design Thinking Storytelling